Zpět na blog

Jak bychom si mohli užívat čehokoliv, pokud nejsme přítomní? Vychutnat si dobré jídlo, uvolnit se při procházce lesem, zpracovat důležitý úkol, ocenit a využít čas pro sebe, kdy se můžeme začíst do knihy nebo si zacvičit…

Nic z toho nás skutečně nenaplní a nevyživí, pokud budeme v mysli lítat tam a zpět mezi stovkami různými podněty a přemítat o minulosti nebo budoucnosti.

Jenže jak být opravdu tady a teď? Naše mysl se může zdát jako automat neustále generující další a další možnosti nad čím přemýšlet, dumat a co řešit, čímž nás odtahuje z prožitku přítomnosti. Jakákoliv snaha o bytí tady a teď má většinou krátké trvání a o pár vteřin později jsme už opět chyceni v kolotoči mentálního obsahu.

Může to navíc znít jen jako prázdná fráze nebo výsada mnichů. Pro běžný život nepraktická záležitost. Kdo má čas na to být tady a teď?

Jenže… co když na tom něco opravdu je? Co když jsme zatím jen neporozuměli tomu, jak moc nám schopnost přítomného žití může obohatit život a jak vlastně na to?

Všímavost, přítomnost, klid a radost ze života.

Na řadu přichází všímavost. Právě ta je lékem na rychlost mysli a způsobem, jak nad ní získat větší nadhled. Nejde o to nic ve svém životě měnit – nemusíme se stěhovat do jeskyně, hledat pohodovější práci ani začít chodit barefoot (i když samozřejmě můžeme!). Všímavost nám pomáhá navýšit kvalitu prožívání čehokoliv, čím se už nyní zabýváme. Je to trochu jako pořídit si kvalitnější foťák, nebo si alespoň vyleštit jeho čočku. 🙂

Všímavost (mindfulness) je dovednost spojovat se s prostorem čistého bytí nepřekrytého obrazy mysli. Díky ní můžeme pozorovat bez hodnocení a příběhů mysli vše okolo sebe takové, jaké to je. To nám přináší klid a také příležitost vnímat, co je s námi v souladu, a volit si prospěšné kroky – rozhodovat se, jakým směrem se v životě vydáme, jak se zachováme a co v jaké situaci řekneme.

Je to základní a zásadní pilíř šťastného a spokojeného života. Čím lépe si ho osvojíme, tím efektivněji se můžeme dále rozvíjet a tím lépe se ve svém životě budeme cítit. Schopnost všímavosti projasňuje všechny aspekty a oblasti našeho života. Všechny! Je to opravdový klenot sebepoznání, který otevírá dveře ke svobodě.

I proto praxi všímavosti zdůrazňují také mnohé spirituální směry směřující k plné duchovní realizaci – osvícení. Bez všímavosti není možné dosáhnout žádného hlubšího poznání.

Pro mě není všímavost jen slovem nebo jednou z mnoha praxí. Všímavost (dalo by se také říct vědomý život – život prozářený vědomím) je pro mě celoživotní cestou (viz epizoda podcastu Oddanost přítomnosti). Vidím v ní obrovský potenciál, přináší mi radost a mír a je to cesta, pro které jsem se rozhodl odhodlaně jít. Každý den všímavost rozvíjím a vnímám, jak hluboké příležitosti to skýtá.

Moře oceán Vít Aora všímavost, meditace a přítomnost

Kdybych měl doporučit jedinou dovednost pro navýšení kvality života, byla by to právě všímavost.

Proč? Protože umožňuje jakoukoliv pozitivní změnu v našem životě. Všechny další seberozvojové techniky nám půjdou lépe, když budeme všímaví! Je to funkční cesta k objevení hlubšího štěstí, které není závislé na vnějších okolnostech. Učí nás být v harmonii s tím, co se právě odehrává, nelpět a nevzdorovat a umět si vychutnat každý okamžik, ať už obnáší cokoliv. Postupně roste naše úroveň vědomí (viz kniha Vzestup po úrovních vědomí, David R. Hawkins), cítíme více lásky a svobody a více a více se spojujeme se svým plným potenciálem, kterým obohacujeme celý svět.

Jak tedy na všímavost? Jak ji začít trénovat a zařadit ji do svého každodenního života? Pojďme na to.

Všímavost je schopnost bez hodnocení pozorovat, co se děje tady a teď

Určitě jste už o všímavosti slyšeli, ale víte, co přesně znamená?

Všímavost, bdělost, vnímavost nebo také mindfulness je dovednost vnímat každý okamžik tak, jak je, bez hodnocení, očekávání nebo posuzování. Je to způsob, jak neřešit minulost nebo budoucnost, ale být v přítomnosti. Nemá žádný cíl – jen vnímat, co se odehrává.

Všímavost se často plete s pojmem koncentrace. Koncentrace je soustředění se na jeden konkrétní objekt nebo činnost, jako je třeba nalévání čaje, sledování plamene svíčky nebo pozorování stromu a detailní zkoumání jeho částí.

Všímavost však představuje jiný režim vztahování se k realitě – jde o uvolnější vnímání všeho, co se odehrává, aniž bychom se upínali k něčemu konkrétnímu. Nesnažíme se ničeho dosáhnout a nic změnit ani prozkoumat, jen všemu umožňujeme, aby to přicházelo, odcházelo a bylo to přesně takové, jaké to je.

Je to jako dívat se do rybníka, kde plave hejno ryb, ale nezaměřovat se na žádnou z nich a spíše je vnímat jako celek. Uvědomujeme si jejich přítomnost, ale nepotřebujeme je blízce zkoumat. Zároveň můžeme vnímat vodu a prostor mezi nimi, dále stromy kolem rybníka a oblohu nad nimi, pofukující vánek, možná si všimneme objevujících se myšlenek a také to, že toto všechno vnímáme. Nejde o analýzu jednotlivých prvků přítomnosti, ale o uvolnění se do přítomnosti se vším, co obsahuje.

Pro mysl většiny z nás je všímavost výzvou, protože jsme zvyklí pořád něco rozebírat, analyzovat a kontrolovat. To je aktivita zejména levé mozkové hemisféry, který by šla také popsat jako jangový, maskulinější přístup. No a všímavost nás učí, jak se umět více uvolnit, vychutnávat si vše, co je, a zaujmout k realitě více přijímající a umožňující postoj. Jde zejména o dovednost pravé mozkové hemisféry – o více femininí, jinový přístup. Oba přístupy (koncentrace a všímavost) je dobré rozvíjet v tandemu. Z rozvoje všímavosti ale budeme dlouhodobě benefitovat nejvíce.

Zažijte všímavost na vlastní kůži: Dobrá zpráva! Všichni víte, co to všímavost je. I pokud to neznáte teoreticky, prakticky touto schopností oplýváme všichni. Pojďte si to zkusit. Zavřete si oči a nechte své myšlenky volně proudit. Nechte život, aby se odehrával kolem vás, a vnímejte, co se právě teď děje. Možná slyšíte zvuky v okolí, cítíte dotek oblečení na vaší kůži, možná pociťujete klid nebo nervozitu, možná dýcháte jemně nebo hluboce. Jen si uvědomujte, co vše se děje, a ničeho se příliš nechytejte a nic neposuzujte – nechte vjemy bez cíle a úsilí uvolněně přicházet a odcházet. Čeho jste si všimli? Ať už čehokoliv, právě to je všímavost.

Žít v přítomnosti je klíč k plnohodnotnému a šťastnému životu

Všímavost nám pomáhá prozkoumávat hlubší vrstvy nás samých, odhalit skryté emocionální a myšlenkové vzorce, poznat sebe sama a naladit se na naši pravou podstatu. Často jsme uvězněni ve víru myšlenek, které nás táhnou buď do minulosti, nebo naopak do obav o budoucnost, což nás odvádí od života v přítomném okamžiku – a právě v přítomnosti sídlí láska a radost.

Když nejsme všímaví k tomu, co se děje v našem životě tady a teď, nemůžeme na sobě efektivně pracovat a žít plnohodnotný a šťastný život. Jsme v mlze – ztracení a zahlcení každodenní rutinou a vnějšími okolnostmi. A stejně jako rybka v akvárku zběsile plující kolem dokola ve snaze najít vodu, i my často hedáme štěstí na dalším kroku, na konci našeho todo listu, jako odměnu za dřinu a úsilí. Náš život je řízen autopilotem, jsme ovládáni zaběhnutými programy, vzorci chování, emocemi a myšlenkami, což často vede ke špatným rozhodnutím, stresu, nespokojenosti a někdy až beznaději.

Naštěstí je tu možnost autopilota vypnout.

Všímavost nám umožňuje vytrhnout se z tohoto automatického režimu a rozpustit mlhu mysli. Pomáhá nám vnímat život s větší jasností a uvědomit si, co se děje v daném okamžiku či v aktuální fázi života. Můžeme si tak snáze všimnout, jak se cítíme (což je velmi důležité, viz můj článek Jak se cítit lépe: Emoční inteligence jako cesta k lepší náladě), kde se v nás tvoří nekomfort, kdy cítíme tlak a odpor, jak funguje naše mysl, jak se v různých situacích chováme, na čem lpíme, kam v životě směřujeme atd. a vnímat, kde se chceme více uvolnit a něco změnit.

Schopnost být všímavý je klíčem k dalšímu seberozvoji a osobnímu růstu. Bez ní jsou všechny techniky a postupy neúčinné. Je to jako házet kameny do rozbouřeného moře. Nepozorujeme rozdíl, protože hladina je stále rozbouřená. Pokud ji ale nejdříve necháme uklidnit právě pomocí dovednosti všímavosti, tak i malý hozený oblázek bude mít velký efekt.

Benefity, které všímavost přináší:

  • Uvědomování si vlastních reakcí a možnost je měnit. Abychom něco mohli změnit, musíme si nejdříve všimnout, jak je to teď. Už jen toto uvědomění samo o sobě započne proces změny. Říká se, že uvědomění je základní, a někdy dokonce postačující, podmínkou změny. To, co bublalo pod povrchem, najednou přichází do kontaktu se sluncem na povrchu. Proměna započala.
  • Uvolněnost. Když jsme bdělí v přítomném okamžiku, naše tělo se přirozeně uvolňuje. Naopak když jsme ponořeni do příběhů mysli, dochází k napětí. Díky všímavosti si můžeme uvědomovat míru stresu v našem těle a dokázat více relaxovat. To se hodí při práci, ve vztahu, při čemkoliv.
  • Vzestup po úrovních vědomí. Všímavost umožňuje postupně pouštět nepřínosné vzorce myšlení a chování a nahrazovat je vědomějším a láskyplnějším vnímáním světa, což pozitivně ovlivňuje jak nás, okolí, tak celý svět. Spolu s negativními myšlenkami se rozpouští i usazené emoce a pociťujeme stále větší lehkost a radost. Na toto téma si můžete přečíst článek: Jak se vyrovnat s negativními emocemi? 3 ověřené kroky
  • Schopnost uvolnit mysl. Nebýt pořád chyceni v myšlenkách, tedy i snadněji usnout, vychutnat si jídlo a další každodenní okamžiky jako východ či západ slunce, milování s partnerkOu/partnerem, chuť kávy nebo matcha latte. 🙂
  • Větší láskyplnost a schopnost projevit lásku k sobě i druhým. Když jsme přítomni a nehodnotíme, více přijímáme vše, co se děje v nás i to, jak se chovají druzí. Jsme více spojeni s laskavostí, soucitem a je snadnější nedělat si unáhlené názory a více druhým porozumět. Více vnímáme, jak na nás různé věci působí, a to, co nám nedělá dobře, sami nebudeme chtít dělat druhým.

sakura

Netvořte si ale očekávání a sami zkoumejte, co vám zvýšená všímavost přináší. Nejde o to usilovat o dosažení nějaké mety ani o to, že se něco díky všímavosti bude dít jinak, třeba že si hned budeme více užívat každého okamžiku, že se přítomnost rozzáří, naše vztahy rozkvetou atd.

Všímavost je čistě o všímání si toho, co je – ať už je to příjemné či nepříjemné, tvarohové či makové. To jen mysl si přeje, aby něco bylo jinak, než je to teď. Této její tendence si také můžeme všimnout a rozhodnout se jí nepodporovat. Tím se paradoxně začne měnit vše – ne tlakem a snahou, ale uvědomováním si a vnímáním, jaké programy jsou v náš přítomny a zda nám a druhým prospívají, nebo škodí.

Jak se naučit být všímavý a rozvíjet schopnost žít v přítomnosti?

Všímavost je jako jakákoliv jiná dovednost – čím více ji procvičujeme, tím snáze se stává přirozenou součástí našeho každodenního života. Zprvu nás to může unavovat, protože naše mysl není zvyklá pamatovat na přítomnost a je zapotřebí více snahy k tomu, abychom si z toho vytvořili návyk. Pravidelným cvičením se nicméně staneme více a déle bdělejšími a začneme také jemněji vnímat sebe i své okolí.

Jednou z hlavních metod, jak kultivovat všímavost, je meditace. Meditace nám poskytuje prostor a čas, abychom se zastavili a ponořili se do hlubší přítomnosti. Přestože můžeme všímavost trénovat při jakékoliv aktivitě v průběhu dne, je velmi prospěšné vyhradit si na praxi dedikovaný čas a trénovat pravidelně a vytrvale. Dlouhodobým meditováním rozvíjíme všímavost i koncentraci a posilujeme naši schopnost být plně přítomni v každém okamžiku našeho života.

O tom, jak začít meditovat v praxi, jsem sepsal celý článek na webu a také natočil minikurz zdarma. A pokud váháte, zda je meditace pro vás to pravé, můžete si poslechnout rozhovor mě a Zuzky Noah, ve kterém probíráme důvody, proč je meditace prospěšná pro každého z nás.

Cvičení všímavosti v každodenním životě: Snažte se co nejčastěji během dne „vykouknout“ nad hladinu vaší každodenní rutiny a uvědomit si, že jste naživu. To, co teď a tady právě prožíváte, je vaše realita, vaše přítomnost. Z čeho se skládá? Co právě teď cítíte? Kde jste a s kým jste? Co jíte za jídlo a jak voní? Jak hluboký či mělký je váš dech? Pravidelně se během dne zastavujte (dělejte si krátký „check-in“, takové „kamera, klapka, co se teď odehrává?“) a vnímejte, co se děje v daném okamžiku. Stačí si vždy třeba položit nápomocnou otázku „Jsem přítomen?“ nebo také „Uvědomuji si?“. Nezáleží na tom, jestli jste na procházce, u počítače nebo v autě. Nehodnoťte obsah reality. Cílem je si pouze všímat toho, co je, ať už je to jakékoliv.

Jak si na všímavost v průběhu dne pamatovat?

Zde je několik velmi funkčních tipů, které ze své vlastní zkušenosti vřele doporučuji. Když se jimi budete řídit, je jisté, že se vaše schopnost bdělosti bude zlepšovat.

  1. Záměr – každý den hned po probuzení si dejte záměr, že si dnes budete co nejčastěji všímat, co se v daném okamžiku děje. Tím nasměrujete svoji podvědomou mysl, aby vám záměr pomohla naplnit. Pokud chcete jít o krok dále, tento záměr si zapište do deníku.
  2. Meditace všímavosti – technika, která se zaměřuje přímo na posilování schopnosti všímat si a vnímat přítomný okamžik. Ideální je s ní začít hned ráno, protože nastartuje krásnou setrvačnost všímavosti na celý den. Můžete ji nicméně praktikovat kdykoliv a kdekoliv. Sedněte si, zavřete oči a všímejte si, co se právě teď odehrává – co slyšíte za zvuky, co cítíte za vůně a chutě, co vidíte za zavřenými víčky, jaké máte pocity, emoce a myšlenky? Uvolněte se, otevřete se tomu a nechte vše samovolně přicházet a odcházet. Nehodnoťte, jen pozorujte. Vedenou audionahrávku s touto meditací získáte spolu s objednáním knihy Detox hlavy nebo ke kurzu meditace Rozpusť se.
  3. Ocenění – vždy, když se zpřítomníte, se také pochvalte – usmějte se (opravdu! má to velkou sílu) a oceňte vědomí za to, že vás přivedlo zpět k sobě. Tím svému podvědomí říkáte, že je to něco, co má dělat častěji. Nebuďte se sebou nespokojeni, když zjistíte, že jste řadu hodin byli ztraceni v myšlenkách. Naopak! Oceňte, že jste nyní přítomni. To udělá obrovský rozdíl a postupně budete v přítomnosti setrvávat déle a déle a tato praxe vás bude bavit.
  4. Kotvy přítomnosti – vyberte si určitou aktivitu, kterou děláte každý den opakovaně. Třeba pití vody. Pokaždé, když se napijete vody, si uvědomte, že máte záměr být všímaví. A napijete se vědomě, plně přítomně. Až to ovládnete, zapojte více aktivit, třeba čištění zubů, vstup do MHD, otevření e-mailů nebo zvednutí se ze židle.
  5. Uzavření dne s vděčností – na konci dne je velmi prospěšné si připomenout přinejmenším 3 věci, za které můžeme poděkovat. Ideální je, když se alespoň jedna z nich týká nás samých – co na sobě oceňujeme, co se nám povedlo? Je to skvělý způsob, jak vystoupit z toku každodennosti a vnést do svých dnů více vědomí. Krásně k tomu pomáhá deník vděčnosti.

O těchto tipech také mluvím v ukázkovém videu z kurzu meditace Rozpusť se, konkrétně ze 4. dne 21denního kurzu:

Během tréninku všímavosti nečekejte, že budete bdělí a všímaví celý den. Budou chvíle, kdy se ztratíte v myšlenkách obsahu přítomnosti a zapomenete, že nejste herci, ale vědomí, které tu hru pozoruje. To je naprosto v pořádku a já také ještě rozhodně nejsem všímavý celý den. Buďte k sobě laskaví, netlačte příliš na výkon a nekritizujte se, pokud opět spadnete do zajetých vzorců myšlení a reaktivního konání. Jakmile si toho všimnete, oslavte to! Právě jste procitli z nevědomého toku událostí a uvědomili si, že žijete – to je schopnost být všímavý! 🙂

Shrnutí

Všímavost je dovednost vnímat, co se moment za momentem objevuje bez toho, abychom to jakkoliv posuzovali. Nejde o koncentraci, kdy se intenzivně soustředíme na jeden nebo více objektů a jsme tím až pohlceni, ale spíše o přístup uvolněné otevřenosti a bdělosti – anglicky mindfulness.

Když nejsme všímaví k tomu, co se děje v našem životě tady a teď, nemůžeme na sobě efektivně pracovat a žít plnohodnotný a šťastný život. K vystoupení z nevědomých vzorců smýšlení a chování je třeba začít si je uvědomovat – všimnout si, jak je to teď.

Pro mysl většiny z nás je všímavost výzvou, protože jsme zvyklí pořád něco rozebírat, analyzovat a kontrolovat. Čím více ale všímavost procvičujeme, tím snáze se stává přirozenou součástí našeho každodenního života. Lze ji trénovat úplně u čehokoliv, například při chůzi na procházce, při práci na PC, při umývání nádobí, jedení a komunikaci s jinými lidmi. Stačí se zastavit a zeptat se: „Co je právě teď přítomno?“ a bez hodnocení vnímat, co se tady a teď děje.

Je přirozené se ztrácet a zapomínat na svůj záměr. S pamatováním na všímavost nám může pomoci stanovit si ráno záměr, pravidelně praktikovat meditaci přítomnosti, zavést si kotvy přítomnosti a oslavovat každý dílčí úspěch. Nekritizujme se, že jsme nebyli všímaví, ale oceňme, že jsme si to nyní uvědomili – o tom to je!

Růžová oblaka

Tipy na další zdroje k hlubšímu prozkoumání všímavosti:

Pozvánka na Cestu čisté mysli: Dlouhodobé prohlubování všímavosti a šťastného života v přítomnosti

Cesta čisté mysli – skupina seberozvoje a sebepoznání

Tento článek vznikl z největší části jako extrakt z příspěvků a videí, které jsem v průběhu listopadu 2023 publikoval v soukromé facebookové skupině Cesta čisté mysli.

Každý měsíc se tam v partě lidí se stejným záměrem společně zaměřujeme na jedno hlavní téma čisté mysli jako je všímavost, laskavost, prospěšné denní návyky atd. Probíhají tam také živá vysílání, společné livestream meditace, kterými trénujeme všímavost i koncentraci, a průběžné sdílení inspirace k seberozvoji a sebepoznání. Pravidelné obnovování motivace a znání jasného PROČ nám pomáhá jít po cestě sebepoznání odhodlaně a vytrvale.

Zvu vás se k nám přidat! 🙂

Účast v naší komunitě je skvělým způsobem, jak se dlouhodobě rozvíjet a postupně si osvojovat nové pohledy na svět, praktické techniky práce se sebou a nacházet hlubší radost a spokojenost v každodenním životě. Měsíc za měsícem se spojujeme s nejlepší verzí sebe sama, podporujeme se a vzájemně se inspirujeme. Tím, že se rozvíjíme společně a pravidelně, se v nás všechny poznatky krásně usazují a kotví a kvalita našeho života skutečně roste.

Chcete toho být součástí? Členství si můžete objednat zde:

Skupina Cesta čisté mysli

Přeji vám nádherný den a ať dovednost všímavosti stále více prosvětluje váš život!

Chcete tipy pro vnitřní klid?

Připojte se k více než 6 000 odběratelům mého pátečního Mindset Newsletteru. Jednou za 14 dní získáte 5 praktických tipů pro váš seberozvoj.

optin form

Nech to jít:
3 týdny k emoční svobodě

Aktuálně můžete projít mým novým online kurzem práce s emocemi. Propustíte usazené emoce z minulosti, naučíte se zvládat emoční vlny, více přijímat sebe a své emoce a uvolníte se do života ve větší lehkosti, radosti a emoční vyrovnanosti.

Vít Aora

CHCETE TIPY PRO VNITŘNÍ KLID?

Přidejte se k více než 6 tisícům lidí a odebírejte MINDSET NEWSLETTER. Sdílím v něm vždy 5 krátkých tipů pro nastavení mysli, zkvalitnění života a skutečné sebepoznání.

🎁 Jako bonus získáte moji oblíbenou vedenou meditaci Energetický restart, která vám pomůže se za 11 minut kdykoliv přeladit do klidu lepší nálady.

formulář