Zpět na blog

Každý z nás se někdy potýká s rozhodnutími, výzvami a otázkami, které nám mohou zamotat hlavu. Kterou cestou se v životě vydat? Pro co se rozhodnout? Co udělat v této situaci? Jak vyřešit aktuální pracovní výzvu? Co teď opravdu potřebuji? A jaký je vůbec můj smysl života?

Co kdyby existoval způsob, jak tato dilemata řešit beze stresu, úsilí a bez neustálého přemýšlení? Co když opravdové štěstí i odpovědi na jakékoliv naše výzvy můžeme najít v daleko větší uvolněnosti a pohodě? V tomto článku se dozvíte, proč je kontemplace účinnou cestou k lehkosti a jasnosti a jak s ní prakticky začít.

Vít Aora kontemplace v houpací síti

Kontemplace, jiným slovem rozjímání, je vysoce cenným nástrojem sebepoznání, který nám může pomoci nalézt jasnost a směr. Nejenže nám umožňuje najít odpovědi na naše otázky, ale navíc nám poskytuje nadhled a propojení souvislostí, které bychom jinak nespatřili. To je velkou oporou jak v osobním životě, tak v práci a ve vztazích. Celý náš život může díky kontemplaci rozkvést.

Představte si, že držíte v ruce malou pokladničku. Když se ji hned snažíte silou otevřít, nejde to. Zůstává pevně zavřená. Namísto toho ji tedy začnete zkoumat – vnímáte její strukturu, materiál, vzory a jste zvědaví, co by mohla obsahovat. Tím, že jí věnujete pozornost, se začne sama otevírat a odhalovat své poklady.

Podobným způsobem nám kontemplace umožňuje vnímat naše otázky a výzvy z různých úhlů a místo tlaku si zvolit přístup otevřené zvídavosti. To vede k hlubšímu porozumění a praktickým řešením bez zbytečného úsilí a stresu. Nacházíme štěstí, nadhled a jasnost. Navíc je to taková lahoda, neskočit hned na názory druhých a nepotřebovat vždy jejich rady a odpovědi, ale sami si přijít na řešení nějaké záhady či výzvy a tento proces si užít!

Tak co je to tedy kontemplace, jak vám může prakticky pomáhat v každodenním životě a jaké konkrétní postupy můžete využít k tomu, abyste objevili své vlastní vnitřní poklady?

čajová plantáž

Kontemplace nám pomáhá získat nadhled a jasnost v životě

Jde o velmi praktickou metodu, která nám umožňuje propojit si různé souvislosti a skrze zpomalení a otevření se inspiraci přináší hluboké vhledy, uvědomění i praktická řešení situací, ve kterých se právě teď nacházíme.

Kontemplace se nachází na pomezí mezi přemýšlením a meditací – využívá to nejlepší z obou světů.

Při přemýšlení se soustředíme na konkrétní problém či otázku, vyvíjíme mentální úsilí a aktivně hledáme řešení. Myšlenky nás často ale úplně pohltí a můžeme se cítit ještě více zamotaní a vyčerpaní.

Meditace je opakem přemýšlení. Necháváme při ní vše volně přicházet a jen to nezaujatě pozorujeme. Nechytáme se do příběhů mysli a nevěnujeme se myšlenkám, což nám pomáhá se hluboce uvolnit. Nicméně pokud chceme získat nadhled nad nějakou situací a najít její řešení, meditace postrádá onu analytickou „přemýšlecí“ složku, kterou se také hodí (vědomě) využít.

Kontemplace kombinuje to nejlepší z obou přístupů – umožňuje nám zůstat v klidu a otevřenosti jako u meditace, zatímco jemně a hravě zkoumáme a propojujeme různé myšlenky a souvislosti určitého problému či otázky jako u přemýšlení. Máme uvolněnost a nadhled meditace a zároveň soustředěnou pozornost záměrného přemýšlení. To je vysoce funkční kombinace pro rozřešení jakékoliv záhady a proniknutí do hloubky jakékoliv otázky.

Richard Rudd, autor knihy Umění kontemplace a Genových klíčů, popisuje kontemplaci takto:

„Kontemplace je hluboké pronikání do srdce jakéhokoliv problému nebo mystéria v životě. Při kontemplaci používáme naši mysl v kombinaci s naším srdcem a intuicí. Je navržená k tomu, aby nás osvobodila od přesvědčení, o kterých ani nevíme, že je máme. Může vést k hlubokým průlomům, které udělají náš život mnohem lehčí a příjemnější.“

Při kontemplaci se zaměřujeme na určitý prožitek v našem nitru – může to být nějaká emoce, tělesný pocit, energetický vjem nebo myšlenka či přesvědčení. Ten se snažíme skrze nenásilný zkoumavý přístup hlouběji poznat.

Vít Aora čtení knihy

Kontemplovat můžeme nad nejrůznějšími oblastmi jako například:

 • Nevíme, kam se v životě vydat… Kudy dál?
 • Cítíme se špatně, zahlceně, rozladěně (z nějaké nepříjemné konverzace v našem vztahu, situace v práci, jiné okolnosti, nebo ani nevíme proč)
 • Máme strach, stres, úzkost, stud, zlost či jiné negativní emoce a pocity
 • Potřebujeme nové nápady či inspiraci pro projekt, práci nebo osobní záležitosti
 • Řešíme otázky a výzvy ve vztahu, práci, financích a jiných oblastech
 • Potřebujeme se rozhodnout v určité situaci
 • Hledáme smysl života a hlubší úrovně bytí
 • Chceme se z hlediska sebepoznání a seberozvoje posunout dále a hledáme nejlepší cestu pro nás
 • a tak dále…

S tím vším vám pomůže kontemplace. A také náš nový průvodce Jasnou cestou, kterého jsme vydali s mým kamarádem Markem Hladíkem a který je na využití principů kontemplace založen.

Kontemplování nicméně není jen o nacházení odpovědí. Už samotný proces nacházení otázek může být vysoce slastný a šťavnatý! Dalo by se říci, že jakmile existuje správná otázka, je z velké části vyhráno – odpověď se už ve svém čase objeví sama. Jaké by to bylo, radovat se už jen z toho, že máme otázku?

Kontemplace přináší mnoho výhod

Oproti klasickému přemýšlení, kdy se zaměřujeme na konkrétní problémy nebo otázky a s úsilím se snažíme najít jejich řešení (no, někdy se v nich spíše zamotáváme a cyklíme), nám uvolněná kontemplace přináší větší efektivitu a řadu dalších benefitů:

 • Pomáhá vidět věci takové, jaké jsou: Kontemplace nám umožňuje vidět situaci z různých úhlů pohledu a přináší tak nadhled, jasnost, pravdivost i větší laskavost.
 • Zpomaluje: Umožňuje nám zastavit se, věnovat pozornost přítomnému okamžiku a všimnout si, co se právě teď odehrává. Spousta lidí je neustále v hlavě, pořád jim v ní něco frčí – kontemplace tuto tendenci uzdravuje.
 • Objevuje a řeší příčiny negativních pocitů: Proniká do jádra věci. Nesnaží se jen uhladit povrchové projevy.
 • Přináší více pozitivity: Pomáhá nám zaměřit se na pozitivní aspekty našeho života a dále je podorovat a rozšiřovat.
 • Řeší problémy bez stresu: Díky kontemplaci můžeme proniknout do větší hloubky výzvy a najít nový pohled, nápad a řešení beze spěchu a tlaku. Samotný proces může být velmi zábavný a objevný.
 • Navyšuje vědomí: Zvyšuje naši schopnost všímavosti a uvědomění si sami sebe a našeho okolí. Pomáhá nám vystoupit z ega a spatřit širší kontext. Stáváme se vnímavějšími a vyspělejšími.
 • Zlepšuje vztahy: Pomáhá nám lépe porozumět sobě i ostatním a nacházet harmoničtější řešení všech možných situací.
 • Aktivuje obě mozkové hemisféry: Propojuje „analytickou“ i „uměleckou“ složku a zvyšuje naši schopnost dosáhnout hlubokých vhledů a uvědomění.

Kontemplace je mocným nástrojem, který nám může pomoci lépe porozumět sobě, najít odpovědi na naše otázky a vyřešit problémy, které nás trápí. Při pravidelné praxi nám může přinést klid, nadhled a větší radost do života.

Pokud si uděláte čas na kontemplaci, zjistíte, že odpovědi na své otázky už často máte uvnitř sebe. Stačí jen zastavit se, zklidnit mysl a naslouchat svému nitru.

oheň na pláži pod hvězdami a vesmírem

Návod, jak začít s kontemplací

Kontemplace je přirozená dovednost, kterou můžeme využívat v jakýchkoliv každodenních situacích k obohacení a zkvalitnění svého života. Není třeba se nic velkého učit – všichni umíme kontemplovat, tedy rozjímat. Stačí si to jen uvědomit, nasměrovat k tomu více pozornosti a tuto schopnost začít rozvíjet a trénovat v praxi.

Pokud s kontemplací začínáte, zde je návodný postup krok za krokem:

1. Najděte si klidné místo

Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. To může být váš oblíbený koutek domova, zahrada, park nebo tichá kavárna. Důležité je mít prostor, kde se budete cítit pohodlně a kde se budete moct uvolnit a soustředit.

2. Nastavte si čas

Určete si časový rámec, ve kterém se budete věnovat kontemplaci. Je dobré dopřát si spíše více času než méně. Na druhou stranu – využijte takový prostor, jaký máte. Ideální je na začátek mít alespoň 15 minut v kuse. Z hlediska denní doby je na vás, kdy se kontemplaci budete věnovat. Různé fáze dne nabízí různé podmínky k rozjímání. Vyberte si čas, kdy se dokážete dobře uvolnit a zklidnit.

3. Začněte uvolněním

Před samotnou kontemplací se pohodlně usaďte. Zavřete oči a uvolněte se hlubšími nádechy a výdechy. Můžete využít i některou z mých meditací, která vám pomůže zklidnit a utišit mysl, např. Energetický restart, kterou můžete získat zdarma k přihlášení do Mindset Newsletteru.

4. Zaměřte se na téma či otázku

Poté, co se zklidníte a zpřítomníte, vneste do popředí své pozornosti téma, otázku nebo problém, na který se chcete podívat. Pro začátek to třeba může být: „Jak se teď v životě doopravdy cítím?“, „Jak se můžu více uvolnit / radovat ze života?“ nebo třeba „Jak se rozhodnout v této situaci?“

5. Plujte mezi myšlenkami a pocity

Pozorujte, jaké myšlenky, pocity a další vjemy jako jsou různé obrazy nebo barvy, se dostavují, když se zaměřujete na vybrané téma. Nechte tyto vjemy volně proudit, aniž byste se je snažili jakkoliv změnit, odehnat či analyzovat. Nenechte se do nich ani příliš vtáhnout – jen mezi nimi „plujte“, zlehka se jich dotýkejte a zůstávejte v přítomnosti a v nadhledu. Nehledejte aktivně odpověď na vaši otázku a nevyvíjejte naprosto žádný tlak, naopak se uvolněte a nechte odpověď samu přijít ve správný čas.

Vnímejte, zda jsou objevující se myšlenky relevantní či nerelevantní, jaké pocity se objevují a také co je za nimi – jaké další vrstvy myšlenek a pocitů se skrývají v hlubších vrstvách této řeky. Zvídavě, uvolněně a otevřeně zkoumejte. Nesnažte se nic změnit – jde o čisté uvědomování si, které je samo o sobě dostačující podmínkou změny.

Kontemplace nám umožňuje propojit se s podvědomou myslí, která nám řešení či odpověď může prezentovat skokově, náhle – formou vize či uvědomění – bez nutnosti následovat nějaký logický a lineární postup. Plujeme mezi myšlenkami a pocity, udržujeme v popředí pozornosti dané téma či otázku a jsme otevřeni příchodu inspirace.

6. Užívejte si proces a zapisujte si poznatky

Nehodnoťte danou kontemplativní seanci podle toho, zda jste nalezli to, co jste hledali, nebo ne. Cílem není něčeho ihned dosáhnout, ale otevřít se vnímavějšímu prožívání života a nasměrovat k dané otázce pozornost.

Už jen ono záměrné zaměření se na určité téma je úspěšným krokem vpřed – rozřešení otázky se může objevit později, náhle a nečekaně, třeba když se budete procházet, někam pojedete autem nebo si budete čistit zuby. Buďte trpěliví a užívejte si samotný proces zkoumání svého vnitřního světa.

Své vhledy, nápady a poznatky si také můžete zapisovat do deníku a tím celý proces introspekce ještě podpořit. Vše se ve vás lépe usadí, svá uvědomění si více zapamatujete a budete je moct zdatněji využít v budoucnu.

7. Trpělivost a vytrvalost je klíčem

Pokračujte v praxi kontemplace pravidelně. Jak se s ní postupně budete více a více seznamovat, tím snáze se vám bude rozjímání dařit a tím hlubší vhledy a poznání můžete získat.

Buďte ale trpěliví a netlačte na rychlé odpovědi nebo řešení. Stejně jako se nějakou dobu učíme jezdit na kole nebo lyžovat, i kontemplování vyžaduje určitý um. Postupně si ho budete tříbit a vaše mysl dokáže zůstávat bděle v přítomnosti s tématem kontemplace bez ztrácení se v nerelevantních myšlenkách. Experimentujte také s různými časy, místy a přístupy, abyste našli tu nejvhodnější kombinaci právě pro vás.

čaj kontemplace

3 efektivní nástroje pro účinné kontemplování

Psaní deníku

Vedení deníku je skvělý způsob, jak sledovat své myšlenky a pocity během kontemplace. Papír a tužka vám pomohou držet pozornost u tématu a mít nadhled. Pište, co vám přichází, dokud buď neskončí vyhrazený čas, nebo nenarazíte na to, co je „ono“ – odpověď, kterou jste hledali. To poznáte například skrze pocit úlevy, Aha moment, nebo příliv energie. Po skončení kontemplace si zapište své hlavní vhledy a uvědomění, abyste se k nim mohli později vrátit a třeba je dále rozvíjet.

Mnoho tipů k účinnému psaní deníku najdete v mém článku: Journaling: Jak a proč nám psaní deníku změní život.

Procházení se

Vědomé procházení se je úžasným kontemplativním nástrojem. Ne každá procházka je ale vědomá. Dejte si záměr zůstávat co nejvíce času v přítomnosti. Vnímejte, kudy jdete, co je kolem vás, jaké vůně cítíte, všímejte si pocitů ve svém těle a tím se udržujte tady a teď. Vyberte si konkrétní téma ke kontemplaci, držte ho v pozornosti, abyste se neztráceli v nerelevantních představách, a nechte ho volně proudit vaší myslí, zatímco se procházíte. Pohyb těla a čerstvý vzduch nádherně podpoří uvolnění a tím i příchod inspirace.

Stromy les

Meditace

Meditace je skvělý způsob, jak se připravit na kontemplaci. Zklidněte svou mysl a zkoncentrujte se na přítomný okamžik. S tím vám pomůže například jemné následování svého dechu nebo konstantní vnímání pocitu „Já jsem“.

S uklidněnou myslí poté přejděte ke kontemplaci nad vybraným tématem – nechte dech nebo jiný předmět meditace odplout do pozadí (do tzv. periferní pozornosti, kdy si ho stále uvědomujete, ale nesoustředíte se na něj) a do popředí vneste konkrétní otázku.

Vhodným vstupem do světa meditace může být můj 3denní minikurz, do kterého se můžete přidat zdarma zde: Minikurz Základy meditace. Také si můžete přečíst článek Co je to meditace a jak a proč začít meditovat?

Nejsme naší myslí – meditace a všímavost

Předpoklad úspěšného kontemplování: Schopnost zastavit se

Pokud neustále frčíte na autopilota, jste chyceni v nevědomém toku každodenních událostí a aktivit a vaše mysl je přeplněná jako D1 před letními prázdninami, kontemplování se vám nebude dařit. Jak můžeme pracovat se svým vnitřním světem, když nevíme, co v něm je, nebo když je v něm toho příliš?

Je proto potřeba začít se učit zastavovat. Dát si pauzu, zpomalit mysl a nadechnout se čerstvého vzduchu. Vystrčit hlavu nad hladinu!

Takovéto zastavování se můžeme trénovat v průběhu celého dne. V MHD si do ruky nevezmeme telefon a nezačneme kontrolovat zprávy a sociální sítě, ale dopřejeme si pár zastávek jízdu bez aktivity – jen tak sedíme a jsme, zastavili jsme se. Při práci si dáme pauzu od ťukání do počítače, dojdeme si na záchod, protáhneme se, uděláme si pár vědomých nádechů a výdechů a v klidu se napijeme vody. Při jízdě autem přestaneme přemýšlet nad tím, co budeme dělat dnes večer, a jen si chvíli užijeme řízení.

Jde o to dokázat se vymanit z neustálého proudu činností a umět si říct, že teď budeme chvíli v klidu a přítomnosti. Postupně se nám to začne dařit lépe a lépe a budeme uvolněnější a všímavější. Také dost možná zjistíme, že jsme celkově ve větší pohodě, máme méně stresu a více si užíváme všední okamžiky.

matcha latte

Díky zklidněné hladině vody naší mysli bude kontemplace moct proniknout do větší hloubky.

O tom, jak se dokázat častěji zastavit a rozvíjet svoji schopnost bdělosti a všímavosti, jsem vydal celý článek: Všímavost – Jak být tady a teď a radovat se z přítomnosti s pomocí mindfulness.

Jak se kontemplování liší od běžného přístupu řešení výzev a co nám to přinese dlouhodobě?

Zprvu může být kontemplace jen o těch pár minutách nebo desítkách minut, kdy si na ni vyhradíme čas. Postupně se ale prolne s naším každodenním životem a my zjistíme, že se změnil náš celý životní styl. Naladili jsme se na kontemplativnější tempo.

Místo tlačení na výkon a dosahování výsledků úsilím nacházíme uvolněnější přístup k hledání odpovědí a řešení výzev. Více důvěřujeme životu, že nám ve správný čas přináší přesně to, co potřebujeme. Je to velmi odlišný přístup od častého firemního stylu alá „Teď na této schůzce vymyslíme, co potřebujeme udělat, jak to uděláme a do kdy to bude hotové – tak pojďme, rychle, házejte nápady!“ 🙂 I to může být samozřejmě občas fajn, jenže dlouhodobě to vede k vyčerpání a uzavření se lásce a kreativitě.

Kontemplativní přístup v sobě skýtá dar ladnějšího splývání s životem a jeho přirozeným tempem, nechávání věcem volnější průběh a vychutnávání si dílčích kroků na cestě. Trénuje naši pozornost, zaměřování se na to podstatné (viz můj článek Esencialismus – 5 praktických tipů, jak očistit svůj život od zbytečností a zjistit, co skutečně chcete) a učí náš pokoře, otevřenosti, zvídavosti a hravosti.

Výsledky, které přináší ve formě vhledů, uvědomění a nápadů, navíc pochází z mnohem láskyplnější a pravdivější esence. Kroky, které na základě nich v životě podnikneme, nás zavedou do neporovnatelně šťastnějších míst, než kam nás žene ego, přílišné přemýšlení a tlak na výkon.

moře oceán

Ať už právě teď v životě řešíte cokoliv, zkuste k tomu přistoupit uvolněněji a zvídavěji. Nahraďte tlak trpělivostí a nadhledem a nechte odpověď přijít k vám. Uvidíte, jak osvěžující to bude změna.

Shrnutí – jak najít odpovědi na své otázky pomocí kontemplace

 • V životě čelíme mnoha rozhodnutím, výzvám a otázkám týkajících se našeho směřování a osobního štěstí. Právě kontemplace nabízí způsob, jak beze stresu, úsilí a neustálého přemýšlení nacházet ty nejlahodnější odpovědi.
 • Kontemplace propojuje různé souvislosti a přináší hluboké vhledy a uvědomění. Díky kombinaci toho nejlepšího z meditace a přemýšlení dokážeme zkoumat kontemplace situace v klidu, otevřenosti a z různých úhlů, což vede k novým nápadům, praktickým řešením a větší laskavosti.
 • Kontemplaci lze využít na jakékoliv každodenní situace, otázky a problémy, kde potřebujeme hlouběji porozumět sobě nebo okolnostem kolem nás. Například při rozhodování se, zvládání stresu, rozvoji kreativity a dalších oblastech.
 • Podobně jako jiné dovednosti i kontemplaci se naučíme praxí. Základním principem je zastavit se, zklidnit svou mysl a poté vznést otázku či výzvu, zůstávat v přítomnosti a nechat řešení samovolně přicházet. Kromě meditativního kontemplování jsou dalšími užitečnými nástroji procházky a psaní deníku.

Tipy na další zdroje k hlubšímu prozkoumání kontemplace

Doporučuji přečíst si úžasnou knihu Umění kontemplace od Richarda Rudda, která představuje nejen principy kontemplace, ale také poskytuje konkrétní praktické techniky, které lze snadno začlenit do toku každého dne.

Zvu vás dále k poslechu rozhovoru, který jsem na toto téma nahrál s průvodcem, terapeutem a mým kamarádem Markem Hladíkem: ČM #11 Marek Hladík: Umění kontemplace – jak se najít. Marek také nabízí individuální službu Nalezení cesty srdce – jeho průvodcovství v této oblasti vřele doporučuji.

Kontemplaci si také krásně vyzkoušíte v praxi s naším tištěným průvodcem Jasnou cestou – novinkou roku 2024.

Průvodce Jasnou cestou: 7 kroků k novému životu jak najít životní spokojenost

V 7 krocích vás provede od nespokojenosti ke spokojenosti, od ztracenosti k jasnosti, od trápení se k vděčnosti. Nabízí ucelenou mapu sebepoznání a spolu s praktickými cvičeními, otázkami a vedenými meditacemi je vhodným parťákem pro kohokoliv, kdo se chce lépe poznat, přijmout svoji minulost, otevřít se novým možnostem a nalézt svoji sílu a cestu srdce.

POŘÍDIT SI PRŮVODCE JASNOU CESTOU

Cesta dlouhodobého sebepoznání – Cesta čisté mysli

Cesta čisté mysli – skupina seberozvoje

Tento článek vznikl z velké části jako extrakt z příspěvků a videí, které jsem v průběhu prosince 2023 publikoval v soukromé facebookové skupině Cesta čisté mysli.

Každý měsíc se tam v partě lidí se stejným záměrem společně zaměřujeme na jedno hlavní téma čisté mysli jako je všímavost, laskavost, prospěšné denní návyky atd. Probíhají tam také živá vysílání, společné livestream meditace a průběžné sdílení inspirace k seberozvoji a sebepoznání. Pravidelné obnovování motivace a připomínání si jasného PROČ nám pomáhá jít po cestě sebepoznání odhodlaně a vytrvale.

Zvu vás se k nám přidat!

Účast v naší komunitě je skvělým způsobem, jak se dlouhodobě rozvíjet a postupně si osvojovat nové pohledy na svět, praktické techniky práce se sebou a nacházet hlubší radost a spokojenost v každodenním životě. Měsíc za měsícem se spojujeme s nejlepší verzí sebe sama, podporujeme se a vzájemně se inspirujeme. Tím, že se rozvíjíme společně a pravidelně, se v nás všechny poznatky krásně usazují a kotví a kvalita našeho života skutečně roste.

Chcete toho být součástí? Členství si můžete objednat zde:

SKUPINA CESTA ČISTÉ MYSLI

Přeji vám nádherný den a ať se kontemplace stane milovanou a obohacující součástí vašeho života!

Chcete tipy pro vnitřní klid?

Připojte se k více než 6 000 odběratelům mého pátečního Mindset Newsletteru. Jednou za 14 dní získáte 5 praktických tipů pro váš seberozvoj.

optin form

Nech to jít:
3 týdny k emoční svobodě

Aktuálně můžete projít mým novým online kurzem práce s emocemi. Propustíte usazené emoce z minulosti, naučíte se zvládat emoční vlny, více přijímat sebe a své emoce a uvolníte se do života ve větší lehkosti, radosti a emoční vyrovnanosti.

Vít Aora

CHCETE TIPY PRO VNITŘNÍ KLID?

Přidejte se k více než 6 tisícům lidí a odebírejte MINDSET NEWSLETTER. Sdílím v něm vždy 5 krátkých tipů pro nastavení mysli, zkvalitnění života a skutečné sebepoznání.

🎁 Jako bonus získáte moji oblíbenou vedenou meditaci Energetický restart, která vám pomůže se za 11 minut kdykoliv přeladit do klidu lepší nálady.

formulář