Zpět na blog

Tento článek vznikl zcela neplánovaně.

Šel jsem si jen zapsat krátký postřeh do počítače… Pak mě napadlo, že to použiji jako část mého pátečního Mindset Newsletteru… Pak že to pošlu jako celý samostatný e-mail… A nakonec je z toho článek. Někdy to tak prostě je – to, co chce na svět, samo expanduje. 🙂

Předem upozorňuji, že toto téma určitě není pro každého. Pokud jste oddaný uživatel afirmací a „programování a tvoření si svého šťastného života“, některé body vás možná překvapí a třeba i zastaví v rozletu. Je to ale proto, že vám ukážou novou, funkčnější cestu, o které jste možná nevěděli. Pro mě tyto poznatky byly oči-a-vědomí-otevírající.

Ať vám tento článek přinese objevné aha momenty a pomůže vám najít harmoničtější vztah s afirmacemi a tvořením svého života!

Vít Aora a Zuzana Noah

Afirmace – proč je lidé nepoužívají správně

Používáte afirmace? Tvrzení, která si opakujeme, abychom si je v sobě zakotvili a podle nich se následně přizpůsobil náš život.

Ve světě osobního rozvoje se tato praxe často doporučuje a opěvuje.

Jenže jak stále více pronikám do principů fungování této reality, tak stále více zjišťuji, že to nemusí být tak vhodné. Záleží na tom, jak k tomu přistoupíme! Nesprávné využití afirmací vede k bobtnání ega a potlačování emocí. Jakýkoliv pozitivní přínos, který v takovém případě afirmace mají, je navíc jen dočasný.

Přitom ale stačí pár drobných úprav v našem přístupu k nim a ve vyladění techniky afirmování a výsledek může být úžasný! A tak s radostí sdílím několik svých vlastních odhalení. 😉

Co jsem se naučil o afirmacích – jak na ně funkčně a vědomě

Dveře, brána – jak zjistit, co v životě chceme?

1) Extrémně záleží na naší motivaci – na záměru, se kterým afirmujeme

Říkáme si určité tvrzení proto, abychom posílili své ego? To může být velmi nenápadné:

Tvrdíme si třeba, že si něco přejeme, protože z toho máme radost. Říkáme si třeba: „Mám krásné, silné a zdravé tělo“, „Vydělávám tolik a tolik peněz“ nebo „Bydlím v nádherném domě v přírodě.“

Pokud to jsou skutečně přání z radosti a hravosti, nádhera! Je to tak ale opravdu? Spodní proudy ega jsou velmi jemné. Naší pravou motivací může být to, že si chceme „zmanifestovat” něco, co nemáme, abychom si mohli více důvěřovat nebo aby nás lidé více uznávali nebo abychom necítili nedostatek.

Je za naším přáním pýcha, nebo čistá radost? Je za ním strach, nebo láska? Je za ním frustrace, nebo nadšení? Je za ním touha, nebo přijetí?

Odhadl bych, že více než 90 % lidí používá afirmace s motivací, která není prospěšná a je to jen způsob, jak uspokojit své ego. Já to tak také dělal, než jsem si to uvědomil.

Pojďme proto při afirmování zkontrolovat svoji motivaci. Tu nám pomohou odhalit naše pocity, viz následující bod:

2) Extrémně záleží na pocitu, který při afirmaci cítíme, a hlavně co s tímto pocitem uděláme!

nalévání čaje

Pokud cítíme nepříjemný pocit a chceme ho afirmací nahradit (tedy motivace je ho překrýt, potlačit, necítit), dusíme v sobě napětí, které se v nás postupně kumuluje.

Vyhýbáme se tomuto pocitu (např. nedostatku, smutku, frustrace atd.) a prožitku a vytlačujeme ho snahou o to cítit se za každou cenu lépe a s pomocí afirmace něco rychle změnit.

Potlačování emocí ale dlouhodobě negativně ovlivňuje to, jak se cítíme, i jak přemýšlíme. Z potlačených negativních emocí se totiž rodí i negativní myšlenky a místo čisté mysli nám pak v hlavě bublá negativita. Usazené emoce mohou navíc způsobovat i fyzické obtíže.

Jestli vám proto někdo bude doporučovat, abyste si nějakou afirmaci říkali tak dlouho, než z vás vymizí všechny strachy a pochybnosti, velmi zpozorněte. Může to být myšleno dobře a tento postup může být skutečně na místě, ale dejte si pozor, abyste nic nepotlačovali. Jde o drobné niance v přístupu, které udělají velký rozdíl.

I snaha „vytvořit si nová prospěšná přesvědčení“ může jen zakrývat pocit neúplnosti a nespokojenosti. Jde o motivaci, která je pod tím. Proč máme potřebu/chuť něco afirmovat?

Mnohem zdravější přístup vedoucí k duševní očistě je nejprve jakékoliv nepříjemné pocity přijmout, prožít je v sobě a tím jejich energii uvolnit a osvobodit. Až po propuštění emocí se poté „naplnit dobrem“, třeba s pomocí afirmací, pokud s námi takové přání ještě zůstane.

O tom, jak zdravě přijmout a uvolnit emoce, je i celý můj kurz emoční očisty Nech to jít.

3) Extrémně záleží na tom, koho vnímáme jako hlavního činitele

Mraky

To se také pojí s prvním bodem o egu.

Vnímáme zlepšení našeho života s pomocí afirmací tak, že to „děláme my“? Myslíme si, že si celý svůj život tvoříme my sami? Že jsme si své štěstí přivodili jen svou vlastní pílí? Že jsme takzvaně „self-made“?

Všechno naše trápení vychází z pocitu oddělenosti od vesmíru/pole/boha. A tímto přístupem, kdy všechen kredit dáváme sobě, to jen podporujeme. Stále více se vzdalujeme od jednoty a utvrzujeme se v egocentrickém vnímání světa. Energie pýchy nás oddaluje od skutečného duchovního pokroku.

Klesáme tak do nižších úrovních vědomí a cítíme se hůře a hůře. Musíme pak vynakládat spoustu úsilí k tomu, aby nám afirmace fungovaly a abychom se udrželi „na vlně” dobrého pocitu a naladění. Na chvíli to zabere, ale pak zas musíme přiložit.

Nefunguje to ale ani naopak! Aneb spirituální ego.

Opačným pólem je zase tvrzení, že za nás všechno dělá vesmír/bůh. Přestože je to v ultimátním hledisku pravda, tak než tomuto uvědomění (plné realizaci) dojdeme a staneme se jím, můžeme si příliš uletět a nechtěně rozvíjet své spirituální ego („podívejte, jak nad svým životem nemám žádnou vládu, jsem tááák odevzdaný a duchovní!“). Miluji větu od mého mentora, Martina Kubáta, který říká:

„Než můžeme ego překročit, je potřeba ho uzdravit.“

Ono uzdravení pro mě znamená nevychylovat se ani do jednoho extrému a posilovat střed (ano, ano, včetně břišáků! 😅). Vnímat, že si život spolu-tvoříme s vesmírem. Jsem tady jako žijící a existující jedinec a přikládám ruku k dílu, ale netvořím si nic sám – bez pomoci vesmíru bych nezvládl nic.

Proto i při afirmování mi přijde důležité nechytit se do pýchy a myšlenky, že „JÁ hýbu vesmírem!“, ale s radostí a pokorou si něco přát a poté pustit jakoukoliv touhu o naplnění tohoto přání – kompletně ho odevzdat a nelpět.

Nový pohled na tvoření šťastného života s pomocí afirmací

Borůvky v lese - hojnost

Závěrem nabízím způsob, jakým předejít výše zmíněným peripetiím a výzvám.

Jak afirmovat tak, abychom se nechytli do běžného ani spirituálního ega a nesnažili se překrýt a potlačit své pocity a emoce?

Tohle bude pro hodně lidí úplně otočené naruby…

AFIRMUJTE S NEGACÍ

Prosím? Ano, přesně naopak, než se to většinou učí. Proč?

Klasická snaha lidí je snažit se štěstí dosáhnout. Tlakem, silou a vypětím. Přestože v sobě tento program také občas zachytím, postupně více a více přijímám zdravější pohled na věc:

Jsme přirozeně šťastní. Vesmír je dobré místo. Jak se říká, slunce svítí, i když je zrovna zastíněno mraky. K tomu, abychom se spojili s přirozeným proudem blaha, není potřeba ničeho dosáhnout. Jde naopak o to pustit se toho, co nám v jeho prožívání brání. A to:

Odprogramovat programy způsobující naši nevědomost a nepohodu.

Ego bude dost možná nejprve protestovat a nebude chtít odevzdat svůj pocit kontroly, ale postupně se to začne dařit lépe a lépe.

A tak přichází na scénu obrácené afirmace! Například:

„Mé štěstí nezáleží na ___ . Beru si zpět svoji sílu.“

Dosaďte cokoliv. Mé štěstí nezáleží na počasí. Nezáleží na mém tělu a vzhledu. Nezáleží na příjmu a úspěších, na produktivitě, inteligenci, na bydlení, na vztazích ani na lásce, kterou dávám nebo dostávám. Nezáleží na ničem! Beru si zpět svoji sílu.

Když se ve vás objeví rezistence (nesouhlas s daným tvrzením, nepříjemný pocit atd.), propusťte ho (viz můj kurz emoční očisty) a uvolněte se tak do větší bezpodmínečnosti.

S každou uvolněnou podmínkou našeho štěstí (nebo naší energie, našeho sebevědomí, naší lásky k sobě atd.) odhazujeme další pytel s pískem a náš balón se bez úsilí začne vznášet výše a výše.

Shromažďujeme tak zpět energii, kterou jsme odevzdali do vnějších podmínek. Nemusíme dělat nic proto, abychom byli šťastnější – jen své štěstí nevkládat jinam, než do našeho tady a teď. A pokud jsme tak již učinili, tak si ho vzít zpět. Převrácené afirmace nám pomohou postupně se navrátit k naší přirozenosti.

Shrnutí

  • Vnímejme motivaci, ze které pramení naše chuť afirmovat. Jaká je? Co je za tím?
  • Nesnažme se afirmacemi přebíjet své pocity. Nejprve je přijměme a propusťme.
  • Přemýšlejme o afirmování jako o spolu-tvorbě s vesmírem. Nepřivlastňujme si všechen kredit, ani ho kompletně neodevzdávejme. Je to týmová hra.
  • Využijme sílu obrácených afirmací pro od-programování nepřínosných přesvědčení. Tím se nám automaticky začne navracet štěstí, energie a lehkost.
  • Samozřejmě můžeme i nadále využívat „běžné“ pozitivně formulované afirmace, jen je potřeba bedlivě hlídat, abychom tím neposilovali svoji pýchu nebo nezakrývali pocit nedostatku. Obrácené afirmace tomu samy předchází.

Přeji vám všem radostné tvoření svého života!

Připojte se k více než 5 000 odběratelům mého pátečního Mindset Newsletteru. Jednou za 14 dní získáte 5 praktických tipů pro váš seberozvoj.

optin form

Nech to jít:
3 týdny k emoční svobodě

Aktuálně můžete projít mým novým online kurzem práce s emocemi. Propustíte usazené emoce z minulosti, naučíte se zvládat emoční vlny, více přijímat sebe a své emoce a uvolníte se do života ve větší lehkosti, radosti a emoční vyrovnanosti.

Vít Aora

MINDSET NEWSLETTER

Přidejte se k více než 5 tisícům lidí a odebírejte můj 14denní páteční Mindset Newsletter. Sdílím v něm vždy 5 krátkých tipů pro nastavení mysli, zkvalitnění života a skutečné sebepoznání.

Navíc vám zdarma pošlu jednu z mých nejoblíbenějších vedených meditací Energetický restart, která vám pomůže se za 11 minut kdykoliv přeladit do klidu a pohody.

formulář